KS - Knjigovodstveni servis

KPI - Knjiga primitaka i izdataka
URA - Knjiga ulaznih računa
IRA - Knjiga izlaznih računa
PDV - Obračun poreza na dodanu vrijednost
GK - Glavna knjiga
SK - Saldakonti kupaca i dobavljača
DI - Dugotrajna imovina
KADAR - Kadrovska evidencija
PLAĆE - Obračun plaća, ugovora o djelu i honorara
FAKT - Fakturiranje roba i usluga
KALK - Kalkulacije
KRM - Knjiga repormaterijala
PN - Putni nalozi
BLAG - Blagajničko poslovanje
KAM - Obračun kamata

Donijeli smo odluku o proširanju djelatnosti našega poduzeća, Od 01.01.2007 kreće naša usluga vođenja poslovnih knjiga u našem knjigovodstvenom servisu. Prikupljanje korisnika uz brojne pogodnosti je u tijeku. Ispunite priloženi upitnik kako biste saznali za cijenu.


ostalo:
Ispis ove stranice
Dodaj u favorites
Povratak na proizvode
Hoteli na Jadranu
     
Naš kontakt Developed & designed: EuroART93
Swich to english languageCroatian language Povratak na početnu stranicu Kontakt