Obračun plaća

ovaj podsustav je dio sustava:

RO - informacijski sustav za praćenje radnih odnosa

Ovaj modul je namijenjen automatizaciji poslova obračuna plaće. Kao takav sadržava različite metode i elemente koji utječu na obračun plaća djelatnika.

Modulom se obrađuju podaci koji se odnose na organizacijsku struklturu poduzeća ili ustanove, te vrstu, kvalitetu i količinu radnih učinaka, vrijeme provedeno na radu, bolovanju i odsutnos sa rada. Obrađuju se bruto i neto iznosi plaća, naknade za izostanak sa posla, pravila i algoritmi za obračun, doprinosi iz plaća, doprinosi na plaće, porezi na plaće, obustave.

Modul Plaća i matična evidencija se sastoji iz nekoliko podmodula:

  1. Matična evidencija djelatnika
  2. Sistematizacija radnih mjesta
  3. Ažuriranje tablice elemenata vrste rada
  4. Obračun plaće
  5. Tiskanje propisanih obrazaca (REGOS, ID, PK,...)
  6. Tiskanje isplatnih lista i propisanih izvješća
  7. Rekapitulacije, analize i statistika
  8. Upiti i izvješća
  9. Periodične obrade

Glavna svrha modula je obrada podataka i informacija, te generiranje svih propisanih i potrebnih izvješća, sa evidencijama po odjelima, vrsti rada, obustavama i sl.

Aplikacijski modul je sposoban korisiti mnoge mrežne infrastrukture WINDOWS NT, UNIX, Novell NetWare, VMS, CTOS... i razne mrežne protokole: TCP, SPX/IPX, VMS, NetBIOS... Kao clienti se korsite grafički clienti: WINDOWS 3.x, WINDOWS 95 ili WINDOWS NT.


download:
Nema pridruženih dokumenata

ostalo:
Ispis ove stranice
Dodaj u favorites
Povratak na proizvode
Hoteli na Jadranu
     
Naš kontakt Developed & designed: EuroART93
Povratak na početnu stranicu Kontakt Swich to english language Croatian language