Knjigovodstvo proračuna

ovaj podsustav je dio sustava:

KIS - Komunalni informacijski sustav

Aplikacijski modul Knjigovodstvo proračuna je namijenjen za vođenje tzv. Glavne knjige proračunskih ustanova. Njime se obuhvaća analitička, po vrsti, namjeni i mjestu troška, i sintetička evidencija podataka o svim prihodima i rashodima, te unutarnjim tokovima financijskih sredstava, ustanova koje se financiraju putem proračuna. Dnevno praćenje izvršenja proračuna kroz on-line i batch generiranih izvješća. Tako dobiveni podaci su osnova za ocjenu svekolikog poslovanja ustanove.
Modul Knjigovodstvo proračuna sastoji se iz nekoliko podmodula:

  1. Evidencija matičnih podataka
  2. Ispisi matičnih podataka 
  3. Knjiženje knjigovodstvenih promjene i poslovnih događaja 
  4. Izvršenje proračuna 
  5. Automatska razmjena podataka sa Ministarstvom financija
  6. Servisiranje podataka za modul Saldakonti dobavljača
  7. Upiti i izvješća (dnevna, periodična, analitička, sintetička)
  8. Zaključivanje glavnih knjiga (završni račun) 

Aplikacijski modul je sposoban korisiti mnoge mrežne infrastrukture WINDOWS NT, UNIX, Novell NetWare, VMS, CTOS... i razne mrežne protokole: TCP, SPX/IPX, VMS, NetBIOS... Kao clienti se korsite grafički clienti: WINDOWS 3.x, WINDOWS 95 ili WINDOWS NT.


download:
Nema pridruženih dokumenata

ostalo:
Ispis ove stranice
Dodaj u favorites
Povratak na proizvode
Hoteli na Jadranu
     
Naš kontakt Developed & designed: EuroART93
Povratak na početnu stranicu Kontakt Swich to english language Croatian language