Partneri
Naši partneri prvenstveno su korisnici naših aplikacija i usluga. Spominjemo poznatije:

Danfoss compressors d.o.o., Črnomelj, Slovenija
Grad Petrinja
Grad Sisak
Hrvatske Vode - Zagreb
In informatika d.o.o., Ljubljana, Slovenija
Infodesign d.o.o. Varaždin
Inter-gips spušteni stropovi i pregradne stijene
Kaktusi Bešlić d.o.o.
Knjigovodstveni servis "GOGA"
Knjigovodstveni servis "SUZANA"
Knjigovodstveni servis "Šoštarić"
Lions club Sisak
Litostroj ulitki d.o.o., Ljubljana, Slovenija
Mega Rock
Mlinopek d.d., Murska Sobota, Slovenija
Monolith elektroinstalacijski obrt Sisak
Montcogim plinara d.o.o.
Pantel d.o.o.
Pecalica d.o.o.
Pomurske mlekarne d.d., Slovenija
Ratarstvo Stupovača
Tajfun planina d.o.o., Slovenija
Triton plivački klub
Vinarija Trdenić

Potpuniji uvid u korisniki naših aplikacija moguć je na referentnoj listi naših korisnika.

Također naši partneri su i vodeći proizvođač programskih alata za obradu baza podataka Progress Software Corporation i programske kuće sa kojima surađujemo ili nas zastupaju u Slovenskom tržištu:

Progress Software Corporation je vodeći proizvođač programskih proizvoda za razvoj korisnik/poslužilac aplikacijskih rješenja, jezik četvrte generacije (4GL) i sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka (RDBMS). Sjedište korporacije je u Bedfordu, Massachusettes, USA, a prisutna je u cijelom svijetu s preko 50 ureda i 35 distributera. Zapošljava više od tisuću zaposlenih. S ukupnim prihodom od 200 milijuna dolara i godišnjim rastom od preko 30 % spada među 50 najvećih svjetskih programskih kuća. Do sada je prodano preko 250.000 Progress licenci u više od 60 zemalja. Veliki doprinos plasmanu Progress proizvoda dalo je preko 2.500 aplikacijskih partnera, tako da ukupni promet Progress aplikacija premašuje 2 milijarde dolara godišnje.


IN Skupina je skupina nekoliko softwareskih poduzeća koja su se udružila radi zajedničkih nastupa i prezentiranja pojedinih informacijskih rješenja. Vodeća tvrtka In skupine je In-informatika d.o.o. iz Ljubljane, koja je vodeći i ovlašteni distributor i implementator cjelovitih rješenja na području informacijskih sistema (ERP II) te B2B rješenja za e-poslovanje, distribuciju i proizvođače u suradnji sa Frontstep (prijašnji Symix).

  Fima Novo Mesto d.o.o. je naš vodeći poslovni partner u Republici Sloveniji distributor i implementator više programskih proizvoda tvrtke "PANJAN" d.o.o. od kojih su najvažniji "ZIS - Zdravstveni Informacijski Sustav", "Plače in kadrovska evidenca" i "Financijsko knjigovodstvo".

Predstavljamo:

AIS - Ambulantni informacijski sustav

 

"AIS" je skup računalskih modularnih aplikacijskih rješenja namijenjenih za praćenje svih djelatnosti vezanih za pojedine medicinske ambulante, a...

     
Naš kontakt Developed & designed: EuroART93
Swich to english language Croatian language Povratak na početnu stranicu Kontakt