Swich to english language Croatian language
Proizvodi
Imajući u vidu potrebu korisnika da vlada integriranim informacijskim sustavom, a vodeći računa o organizacijskoj strukturi poduzeća i ustanova, u tvrtki "PANJAN" d.o.o. razvijen je model izgradnje informacijskog sustava na načelima dekompozicije u informacijske podsustave:

KS - Knjigovodstveni servis
  KPI - Knjiga primitaka i izdataka
URA - Knjiga ulaznih računa
IRA - Knjiga izlaznih računa
PDV - Obračun poreza na dodanu vrijednost
GK - Glavna knjiga
SK - Saldakonti kupaca i dobavljača
DI - Dugotrajna imovina
KADAR - Kadrovska evidencija
PLAĆE - Obračun plaća, ugovora o djelu i honorara
FAKT - Fakturiranje roba i usluga
KALK - Kalkulacije
KRM - Knjiga repormaterijala
PN - Putni nalozi
BLAG - Blagajničko poslovanje
KAM - Obračun kamata

AIS - Ambulantni informacijski sustav
 

KIS - Komunalni informacijski sustav
  Knjigovodstvo proračuna
Komunalna naknada
Komunalni doprinosi
Saldakonti kupaca i dobavljača (knjiga ulaznih računa)
Knjiga nabave
Urudžbeni zapisnik
Otkup stanova

ISP - informacijski sustav za poduzeća
  Financijsko knjigovodstvo (glavna knjiga)
Saldakonti kupaca i dobavljača
Obračun kamata
Obračun PDV-a
Materijalno knjigovodstvo
Obračun putnih naloga
Blagajničko poslovanje
Osnovna sredstva
Sitan inventar

RO - informacijski sustav za praćenje radnih odnosa
  Obračun plaća
Kadrovska evidencija


Svi ovi informacijski podsustavi strukturirani su tako da predstavljaju zajedno integralni informacijski sustav poduzeća ili ustanove u kojem se implementiraju s jedne strane, a s druge strane svaki od njih je građen od nekoliko nezavisnih segmenta (aplikacija) koji se mogu implementirati i nezavisno od ostalih segmenata i predstavljaju zaokružene cjeline. Ukupno je implementirano preko šezdeset (60) aplikacijskih podsustava u oko 30 različitih poduzeća i ustanova.

Pri izradi pojedine aplikacije korišteni su najmoderniji softverski alati raspoloživi danas na tržištu:

PROGRESS
(relacijska baza podataka)
Visual Basic
(alat za razvoj aplikacija)

ACCESS

(relacijska baza podataka)

CLIPPER

(prevodilac)

 

Hoteli na Jadranu


     
Naš kontakt Developed & designed: EuroART93
Swich to english languageCroatian language Back to home Kontakt