Swich to english languageCroatian language Povratak na početnu stranicu Kontakt
Referentna lista korisnika
Naši partneri prvenstveno su korisnici naših aplikacija i usluga. Spominjemo poznatije:

PARTNER OPIS APLIKACIJE KONTAKT

Grad Sisak
Rimska 26, Sisak
Komunalno gospodarstvo
Slivna - vodna naknada
Knjigovodstvo proračuna
Knjiga vlasništva
Knjiga narudžbe
Otkup stanova
Kadrovska evidencija
Obračun plaća

Janica Šterc
044 / 524-669

Damir Borić, dipl.oec.
044 / 521-116


Grad Petrinja
Gundulićeva 2, Petrinja

Program za evidenciju poslova obnove
Komunalno gospodarstvo
Otkup stanova
Stanarine

Imovina grada

Lela Radojčić, Zlata Jajčinović
044 / 815-179

 

 


Hrvatske vode
R. Boškovića 11, SISAK
Obračun i naplata slivne vodne naknade

Tatjana Dovranić-Kardaš

044/525-400


Automehaničarska radnja "Barić"
M. Goričkog 29, Sisak

Dječji vrtić "Sisak Novi"
Hrv. narodnog preporoda 33, Sisak

Turistička zajednica Grada Siska
Rimska bb (Mali Kaptol), Sisak

Vatrogasna postrojba Grada Petrinje
Vatrogasna 57, Petrinja

tel. 044/815-220

fax 044/815-820


Jadranski naftovod d.d.
Ul. grada Vukovara 14, Zagreb

Knjigovodstveni servis "Goga"
Turkulinova 1, Petrinja
KSIS - Knjigovodstveni informacijski sustav za knjigovodstvene servise

Knjigovodstveni servis "Suzana"
Gundulićeva 6a, Petrinja
KSIS - Knjigovodstveni informacijski sustav za knjigovodstvene servise

Montcogim - plinara d.o.o.
Trg A. Starčevića 2, Sveta Nedjelja

Odvjetnički ured Marko Rafaj
S. i A. Radića 40 Sisak

Pomurske mlekarne d.d.
Industrijska ulica 10, Murska Sobota

Monolith Sisak

Tajfun planina d.o.o.
Planina pri Savnici, Slovenija

Vinarija Trdenić
Olivera Potzla 24 Sisak


Predstavljamo:

AIS - Ambulantni informacijski sustav

 

"AIS" je skup računalskih modularnih aplikacijskih rješenja namijenjenih za praćenje svih djelatnosti vezanih za pojedine medicinske ambulante, a...

     
Naš kontakt Developed & designed: EuroART93