Saldakonti kupaca i dobavljača (knjiga ulaznih računa)

ovaj podsustav je dio sustava:

KIS - Komunalni informacijski sustav

Aplikacijski modul Saldakonti dobavljača je projektiran i izveden za ažurno praćanje plaćanje ulaznih faktura za jedinice lokalne samouprave (grad, općina). Njime su obuhvaćeni poslovi knjige ulaznih faktura, prošireni sa analitikom svakoga pojedinoga računa i njegove namijene, obzirom na vrstu rashoda, namijenu sredstava i mjesto troška. Također se vodi analitika za svaki pojedini odjel jedinice lokalne samouprave. Modul je usko povezan sa modulom Knjigovodstvo proračuna, koji služi kao servisiranje dijela podataka - knjiženje uplata.

Aplkacijski modul Saldakonti dobavljača pruža mogućnosti praćenje dugovanja jedinice lokalne samouprave obzirom na poslovnog partnera, odjel i mjesto utroška financijskih sredstava i robe.

Modul Saldakonti dobavljača sastoji se iz nekoliko podmodula:

  1. Evidencija matičnih podataka
  2. Ispisi matičnih podataka
  3. Knjiženje ulaznih računa
  4. Zatvaranje ulaznih računa - povezivanje sa Glavnom knjigom i
  5. Upiti i izvješća (dnevna, periodična, analitička, sintetička, mjesto utroška...)
  6. Tiskanje virmana

Aplikacijski modul je sposoban korisiti mnoge mrežne infrastrukture WINDOWS NT, UNIX, Novell NetWare, VMS, CTOS... i razne mrežne protokole: TCP, SPX/IPX, VMS, NetBIOS... Kao clienti se korsite grafički clienti: WINDOWS 3.x, WINDOWS 95 ili WINDOWS NT.


download:
Nema pridruženih dokumenata

ostalo:
Ispis ove stranice
Dodaj u favorites
Povratak na proizvode
Hoteli na Jadranu
     
Naš kontakt Developed & designed: EuroART93
Povratak na početnu stranicu Kontakt Swich to english language Croatian language